top of page

Egyéni módszerek

(ABC sorrendben)

(1) Kognitív viselkedés terápia

(2) Megoldásközpontú pszichológiai tanácsadás

A kognitív megközelítés szerint az emberek érzelmi reakcióit és viselkedését alapvetően látásmódjuk és gondolatviláguk határozza meg. Vagyis az, hogy egy helyzetnek milyen jelentést tulajdonítanak. Nietzsche azt úgy fogalmazta meg, hogy „Nincsenek tények, csak interpretációk!” Az események és történések ilyetén torzult és/vagy félreértelmezett jelentései vezetnek a megbetegedésekhez. Leginkább depresszió, pánik, szorongásos tünetek esetén hatékony.

 

Terápiás feladat a torzítások és félreértelmezések azonosítása, korrekciója és egy reálisabb helyzetértékelés, -értelmezés kialakítása, mely elvezet a tüneti javuláshoz. Mivel a személyiség mélyebb, strukturális rétegeit a kezelés nem érinti, az átmeneti tüneti javulást esetenként tünetváltás követheti.

 

A kognitív viselkedésterápia időkorlátos, tünet centrikus, a tünetek csökkentésében igen hatékony és viszonylag rövid (10-20 ülés) terápia.

(3) Pszichoanalitikusan orientált egyéni terápia

Pszichológiai tanácsadásra jól körülhatárolható tünet, konfliktus, döntési dilemma vagy életvezetési probléma esetén adódhat szükség. Leggyakrabban életszakasz váltáskor, párkapcsolati, együttélési helyzetekben, gyermekvállalási és –nevelési kérdésekben, munkahelyi teljesítmény vagy –előmenetel kapcsán lépnek fel olyan elakadások, melyek szakember segítsége után kiáltanak.

 

A tanácsadás azonban nem egyirányú szakértés. A páciens hozzájárulása döntő fontosságú, hiszen a tanácsadóval együtt veszik sorra és dolgozzák ki a lehetséges megoldásokat. Végül, a tanácsadó részt vesz a közösen kialakított megoldás végrehajtásának a támogatásában.

 

A tanácsadás lényege: a megoldások kidolgozása során nyert új megközelítéseket, információ feldolgozási módokat a páciens képes lesz beépíteni a saját gondolkodásába, szemléletébe és munkamódjába.

 

A megoldásközpontú tanácsadás időkorlátos, 1-6 ülés, heti egyszeri találkozással.

(4) Relaxáció - Autogén tréning

Feltáró jellegű pszichoterápia, azaz a panaszok, nehézségek, konfliktusok tudattalan hátterének feltárására törekszik. Ezek érzelmi átdolgozásán keresztül segíti a pácienst aktuális problémája megoldásában. Legfontosabb eszköze az értelmezés, általa jut az egyén belátáshoz. A belátás teszi lehetővé a számára, hogy összefüggéseket ismerjen fel a működésmódjára vonatkozóan.

 

A múlt megértése az aktuális terapeuta-páciens viszony megértse szempontjából is fontos. A páciens élettörténetének a megismerése ugyanis nagyban elősegíti, hogy az ő szemével legyünk képesek látni a világot.

 

Időtartama lehet időkorlátos, 30-50 üléssel, heti egy vagy két alkalommal, vagy időkorlát nélküli, akár 2-3 évig tartóan, szintén heti egyszer vagy kétszer.

(5) Szupportív egyéni terápia

Az autogén tréning a testi működések tudatosítására, ellazulásásra és szabályozására alkalmas, tréningszerűen végzett gyakorlatsorozat. Alkalmas a stressz okozta és egyéb feszültségek csökkentésére, alvászavar, szorongásos és depresszív állapotok kezelésére, a testi működések (légzés, keringés, szívritmus) stabilizálására, s ilyeténképpen a test öngyógyító folyamatainak erősítésére.

 

Az autogén tréning nagyjából 15-20 alkalom alatt sajátítható el, heti 1-3 üléssel. Az ülések közti időben rendszeres otthoni gyakorlást igényel. Az elsajátítását követően, heti többszöri gyakorlás mellett 2-3 hónap elteltével hozhat testi/tüneti javulást, ill. gyógyulást.

 

Maga a gyakorlatsorozat önerőből is megtanulható. A szakember által vezetett elsajátítása azonban annyival több, hogy módot ad a gyakorlás során felmerülő érzések, élmények és testi érzetek feldolgozására, s előkészítője lehet egy pszichoterápiás folyamatnak.

A szupportív terápia célzottan egy adott problémára fókuszál. Célja az adott problémán keresztül az önértékelés és az alkalmazkodási készségek fejlesztése, valamint az esetleges tünetek enyhítése. A tudattalan indítékok keresése helyett, a figyelem a páciens tudatos problémáira, gondolataira, érzéseire irányul. A kapcsolatokat és kapcsolódásokat, valamint a múltbeli és jelenlegi viselkedés- és viszonyulásmintáit vizsgálja. Ehhez a módszer elnevezésében is visszaköszönő szupportív, azaz támogató légkör biztosítja az egyénben egyébként is meglévő korrigáló, reparatív mechanizmusok működésbe lépését.

 

Hangsúlyozandó, hogy a szupportív terápiában a háttér, az indítékok feltárása és az önismeret fejlesztése nem cél.

 

Időtartama időkorlátos, jellemzően 10-30 üléssel, a heti egy alkalomtól a havi 1-2 találkozásig. Maximális ülésszám 100. Az ülések gyakorisága azonban attól is függ, hogy a páciens problémájának a megoldása mennyire sürgető.

bottom of page